Zaloguj się do konta OPP
„Wspieraj lokalnie”

Konto OPP w projekcie „Wspieraj lokalnie” przeznaczone jest dla organizacji pożytku publicznego z terenu jednostki samorządu terytorialnego, która przystąpiła do projektu. Zalogowanie się umożliwi OPP przygotowanie prezentacji, która widoczna będzie w programie PIT udostępnionym danej jednostce samorządu terytorialnego.

KRS:

Hasło:

Jeśli nie posiadasz danych dostępowych skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego